ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพร วว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ “Helios face serum” ผลงานวิจัยพัฒนาของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ “Helios face serum” ให้แก่บริษัท ซุปเปอร์เซโย จำกัด เพื่อการผลิตจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ นับเป็นความสำเร็จของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ((partner for your success) ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ เป็นผลสำเร็จของ วว. ในการวิจัยสกัดสารเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสารสกัดที่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ human dermal fibroblast โดยที่ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์กระตุ้นร้อยละ 59.34±2.17 เท่ากับวิตามินซี ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ที่จะมีฤทธิ์กระตุ้นได้ถึงร้อยละ 59.51±3.17 เมื่อทำการวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลของเพปไทด์ด้วยวิธี SDS PAGE พบว่ามีขนาดของโมเลกุลที่มีขนาดอยู่ในช่วง 20-10 kD
ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในอาสาสมัครหญิงชาวเอเชีย จำนวน 20 คน อายุระหว่าง 35 ถึง 65 ปี พบว่า เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองที่ผิวหน้าหรืออาการข้างเคียงใดๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ สามารถลดจำนวนริ้วรอย (Number of wrinkle) ได้ 72.7% ลดความลึกเฉลี่ยของริ้วรอย (Mean depth) ได้ 70% ลดความยาวของริ้วรอยรวม (Total length) ได้ 60% และปริมาณพื้นที่รวมของริ้วรอย (Total wrinkle) ได้ 65% ของรอยตีนกา นอกจากนี้ยังสามารถลดฝ้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผิวหน้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวควบคุม
นอกจากนั้น อาสาสมัครที่ทำการทดสอบได้ตอบแบบสอบถาม โดยมีความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ใช้ง่ายซึมเร็ว 100% 2.ผลิตภัณฑ์ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผลข้างเคียง 95% 3. มีความประสงค์ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อและจะแนะนำให้ผู้อื่นให้ใช้ 95% 4.ผลิตภัณฑ์สามารถลดรอยตีนกาได้ 90% และ 5.ผลิตภัณฑ์สามารถลดฝ้าได้ 77%
ถั่วมะแฮะ มีชื่อสามัญ Pigeon pea ชื่อวิทยาศาสตร์ Cajanus cajan (L.) Millsp. มีชื่อท้องถิ่นดังนี้ (ภาคใต้) ถั่วแรด (ภาคเหนือ) มะแฮะ มะแฮะต้น ถั่วแระต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ถั่วแฮ (ภาคกลาง) ถั่วแระ ถั่วแระผี และถั่วแม่ตาย ถั่วมะแฮะเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม อายุฤดูเดียวหรือหลายฤดู ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงประมาณ 1-3.5 เมตร เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง ลดระดับคอเลสเตรอล ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต

ที่มา :  Manager online 16 พ.ค.2562  [https://mgronline.com/science/detail/9620000047082]