บริษัทในอังกฤษแห่งหนึ่งซึ่งทำงานด้านการกุศลและมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและมีคอมพิวเตอร์ใช้งานได้มากขึ้นบอกว่าทางบริษัททำคอมพิวเตอร์แบบพีซีราคาประหยัดคือมีเพียงราคาแค่ 35 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,000 บาทไทยโดยทางบริษัทอธิบายว่า พีซีชื่อ Raspberry Pi 4 ของทางบริษัทนี้ มีความเร็วในการทำงานมากกว่าพีซีรุ่นก่อนถึงราว 40 เท่า และมีหน่วยความจำแบบ RAM ถึง 4 กิ๊กกะไบต์ มีชิพสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และมียูเอสบีพอร์ตสองพอร์ต รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพได้ถึงสองจอในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์พีซีรุ่น Raspberry Pi 4 ราคา 35 ดอลลาร์นี้จะไม่มีจอภาพติดมาด้วย แต่ทางบริษัทบอกว่า จุดประสงค์ก็คือผู้ซื้อสามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เชื่อมต่อเข้ากับพีซีรุ่นนี้และทำหน้าที่แทนจอภาพได้

ที่มา : Voice of America 1 กรกฏาคม 2562 [https://www.voathai.com/a/business-news-ct/4980264.html]