กลุ่มสื่อจีนรายงาน (9 ก.ย.) มหานครปักกิ่งเริ่มติดตั้ง “เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ” ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายตามเขตต่าง ๆ

รายงานระบุว่า เสาไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถแสดงสัญญาไฟจราจร ตรวจจับการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร และเป็นจุดกระจายสัญญาณ 5G
นอกจากนี้ เสาไฟฟ้าอัจฉริยะในบางเขตยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ มลภาวะจากท่อไอเสียรถยนต์และสามารถตรวจจับการจอดรถผิดกฎหมายได้อีกด้วย
เสาไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถรวมความสามารถต่าง ๆ ไว้ในเสาต้นเดียว ทำให้มหานครสามารถประหยัดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จำนวนมาก
นอกจากนั้นเสาไฟถนนอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลสภาพการจราจรและข้อมูลการจอดรถ ยังจะช่วยประหยัดพื้นที่จำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำหน้าที่แทนสิ่งอำนวยความสะดวกทางการจราจรต่างๆ ได้ในต้นเดียว

ที่มา : Manager online 11 กันยายน 2562  [https://mgronline.com/china/detail/9620000087174]