นักวิจัยคณะแพทย์ศิริราช ศึกษาพบวิธีเพิ่มเกล็ดเลือด ผ่านการเติมสารกระตุ้นในเซลล์ต้นกำเนิดขณะเป็นตัวอ่อน ในห้องแล็บ ช่วยเพิ่มปริมาณเกล็ดเลือดถึง 30 เท่า หวังลดปัญหาต้องใช้เลือด 4-6 คน เพื่อให้ได้เกล็ดเลือด 1 ถุง

ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เกล็ดเลือดคือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีบาดแผล ช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด และรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไขกระดูกสร้างได้น้อย เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมียบางชนิด หรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น แต่เกล็ดเลือด 1 ถุงที่จะให้ผู้ป่วย ต้องใช้เลือดจากผู้บริจาค 4 - 6 ราย มาคัดแยก ดังนั้น จำนวนผู้บริจาคเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณเกล็ดเลือดคงคลังของโรงพยาบาลต่างๆ
ดร.จันทร์เจ้า กล่าวว่า นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือดรวมจะมีโอกาสได้รับเซลล์เม็ดเลือดขาวแปลกปลอมจากผู้บริจาคเข้ามากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อต้านเกล็ดเลือดบริจาคด้วย เราจึงเริ่มทำงานวิจัย ซึ่งได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเราสามารถผลิตเกล็ดเลือดได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ น่าจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ โดยกระบวนการวิจัยที่เราคิดค้นขึ้นนี้ ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยเรานำการสื่อสารระหว่างเซลล์ชนิดหนึ่งมาใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเจริญไปเป็นเกล็ดเลือด
"จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า ถ้าเติมสารกระตุ้นตัวหนึ่งเข้าไปในระยะที่เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นตัวอ่อนอยู่ จะทำให้ได้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นจากระดับปกติถึง 30 เท่า โดยเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และยื่นขอรับการรับรองสิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยนี้เรียบร้อยแล้ว“ ดร.จันทร์เจ้า กล่าวและว่า การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดปริมาณมากเพียงพอและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะ โดยในระหว่างนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการช่วยกันบริจาคเลือด สเต็มเซลล์ หรือเกล็ดเลือด เพื่อช่วยกันบรรเทาภาวะปัญหาการขาดแคลนเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด เมื่อผู้ป่วยได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น ลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการจ้างงาน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติได้
ทั้งนี้ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้บริจาคต้องมีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-8081 ต่อ 123, 128 นอกจากนี้ยังมีหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เป็นหมู่คณะในวัน และเวลาราชการ ติดต่อโทร. 0-2419-7492 ต่อ 110

ที่มา : Manager online 15 กันยายน 2562 [https://mgronline.com/qol/detail/9620000088765]