อธิบดี กรอ.ยัน! โรงงานต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยข้อมูลใน QR Code จะประกอบไปด้วยข้อมูลในใบอนุญาตโรงงาน 4 (ร.ง.4) และจะมีพื้นที่ว่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง


นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
.
เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการตรวจสอบโรงงานด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) พร้อมให้ประชาชนและชุมชนสามารถตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ โดยเฉพาะโรงงาน ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อมิให้เกิดปัญหาแบบโรงงานที่เพิ่งเกิดเรื่องมีการระเบิดจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเหมือนที่ผ่านมา และเตรียมส่ง QR Code ให้โรงงานทั่วประเทศภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปติดตั้งที่หน้าโรงงานในบริเวณที่เห็นเด่นชัด โดยขนาดของ QR Code ต้องไม่น้อยกว่า 15x15 ซม. และต้องเคลือบหรือทำด้วยวัสดุที่สามารถกันฝนกันแดดได้โดยเบื้องต้น ข้อมูลใน QR Code จะประกอบไปด้วยข้อมูลในใบอนุญาตโรงงาน 4 (ร.ง.4) และจะมีพื้นที่ว่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบมาพากล เช่น การแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด การแอบลักลอบ ขนกากของเสียอันตรายออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่ากรมโรงงาน จะดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้โรงงานทั่วประเทศทราบและเข้าใจ ได้ภายในสิ้นปีนี้ และจะเริ่มดีเดย์ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยในระยะเริ่มต้น จะเป็นมาตรการเชิงขอความร่วมมือ และหลังจากนั้นจะประกาศเป็นมาตรการบังคับต่อไป
.
"กรมโรงงาน ยืนยัน ให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พร้อมกำกับดูแลโรงงานให้ปรับตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้" นายวันชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย

.

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000113420