กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY FOR ONE WORLD 2023 “Hero For Zero ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ” ให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา และได้จัดพิธีปิดกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา

.

กิจกรรมนี้ สส.ต้องการให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย และเพิ่มทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาได้ กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 โดยมีเยาวชน Green Youth ที่เป็นเครือข่ายการทำงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม

.

กิจกรรมดังกล่าวมีการลงพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางภายในชุมชน ด้วยการทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เช่น การนำขยะเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่นำมาใช้ในการปลูกข้าวและผักสวนครัวได้ ขยะประเภทอื่นๆ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชน และได้พาไปชมนวัตกรรมจัดการขยะ “ถังหมักรักษ์โลก” ที่ใช้ย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในระยะเวลาที่สั้นและใช้งบประมาณเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้น

.

ต่อจากนั้น เดินทางกลับมาทำกิจกรรม Workshop ต่อที่โรงแรม Gold Orchid กรุงเทพฯ กับ อาจารย์ไก่ บัญชา ชูดวง ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำขยะมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีคุณค่า และเรียนรู้การทำสปอตวิทยุกับ อาจารย์ อัศเรศ ใจเจริญทรัพย์ และยังได้ร่วมกันทำ Workshop เพื่อผลิตเป็นบทสปอตวิทยุตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดให้อีกด้วย สุดท้ายได้จัดพิธีปิดกิจกรรมนี้เมื่อ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000023965