ภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ ภูมิภาคต่าง ๆ บนภาคพื้นทวีปของโลกราว 38-40% จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น โดยเข้าสู่ความเป็นเขตภูมิอากาศแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่นพื้นที่เขตหนาวอาจเปลี่ยนเป็นเขตอบอุ่นได้

.

ทีมนักภูมิอากาศวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันของสหรัฐฯ ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสาร “อนาคตโลก” (Earth’s Future) โดยพวกเขาลงมือวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศล่าสุด แล้วนำไปเปรียบเทียบกับแผนที่ของ Köppen-Geiger ซึ่งแบ่งเขตภูมิอากาศโลกออกเป็น 5 เขต ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19

.

ทีมผู้วิจัยระบุว่า ที่ผ่านมาแผนที่ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหลายครั้งให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละยุค เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเกษตร รวมทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละเขตภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

.

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า พื้นที่ซึ่งมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเดิม 23% ไปเป็น 25% ของผืนทวีปทั้งหมด ภายในปี 2100 ส่วนพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขึ้นเช่นกัน จากเดิมที่มีอยู่ 31% ไปเป็น 34% ภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้

.

เขตภูมิอากาศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเขตหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบขั้วโลกทั้งเหนือและใต้รวมทั้งซีกโลกเหนือ เนื่องจากพื้นที่ 89% ของยุโรปและอีก 66% ของอเมริกาเหนือ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเขตภูมิอากาศแบบอื่นได้ภายในอีก 77 ปีข้างหน้า ส่วนทวีปแอฟริกานั้นจะยังคงอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบเดิม แต่จะเกิดความผันผวนของสภาพอากาศบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น

ที่มา : BBC https://www.bbc.com/thai/articles/c3g485ppg9go