คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู คือการเดินให้ถึงวันละอย่างน้อย 10,000 ก้าว เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ สารพัดชนิด

.

แต่ล่าสุดงานวิจัยทางการแพทย์ชิ้นใหม่กลับพบว่า เราไม่จำเป็นจะต้องเดินออกกำลังกายมากขนาดนั้น เพราะการเดินเพียงแค่วันละ 4,000 ก้าว ก็สามารถจะทำให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวได้เช่นกัน

.

ทีมนักวิจัยด้านหทัยวิทยา (cardiology) จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ลอดซ์ (Medical University of Lodz) ในประเทศโปแลนด์ ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นลงในวารสาร European Journal of Preventative Cardiology โดยระบุว่าจำนวนก้าวในการเดินออกกำลังกายที่แนะนำใหม่นี้ มาจากผลวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต 17 ชิ้น ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษาไปถึง 226,889 คนเลยทีเดียว

.

ทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนก้าวที่คนเหล่านี้เดินออกกำลังกายในแต่ละวัน กับข้อมูลสุขภาพของพวกเขาในระยะเวลา 7 ปีต่อมา ทำให้พบว่าการเดินอย่างน้อย 3,967 ก้าวต่อวัน ก็เพียงพอที่จะเริ่มส่งผลช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกโรคได้แล้ว ในขณะที่การเดิน 2,337 ก้าวต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

.

เรื่องนี้นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งของคนยุคใหม่ ที่มักจะมีงานยุ่งจนแทบจะไม่สามารถเจียดเวลามาออกกำลังกายนาน ๆ เช่นการเดินให้ถึงวันละหมื่นก้าวได้

.

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยแนะนำว่าควรจะพยายามออกเดินให้ได้จำนวนก้าวมากที่สุด เท่าที่แต่ละคนจะสามารถทำได้ในแต่ละวัน เพราะยิ่งเดินได้มากกว่า 4,000 ก้าวเท่าไหร่ ก็จะยิ่งลดอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลงได้มากเท่านั้น โดยในทุก 1,000 ก้าวที่เดินเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน จะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกโรคลงได้อีก 15% ส่วนคนที่เดินเพิ่มขึ้น 500 ก้าวในทุกวัน จะมีอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอีก 7%

.

สำหรับผลการศึกษาในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่อายุยังน้อย การเดินจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่ย่ำแย่ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ก็ต่อเมื่อพวกเขาออกเดินอย่างน้อยวันละ 7,000 – 13,000 ก้าว ส่วนกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ขึ้นไปนั้น สามารถจะฟื้นฟูสุขภาพได้ในระยะสั้น ๆ หากออกเดินวันละ 6,000 – 10,000 ก้าว

.

ทีมผู้วิจัยยังได้ประเมินถึงผลจากการเดินมากเป็นพิเศษวันละ 20,000 ก้าว ซึ่งคิดเป็นระยะทางไกลถึง 16 กิโลเมตร โดยพบว่าการเดินออกกำลังกายในระดับนี้ไม่มีผลเสียแต่อย่างใด ทั้งยังทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนก้าวที่เดินเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าไม่มี “ขีดจำกัดสูงสุด” สำหรับการเดินออกกำลังกายที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน

.

องค์การอนามัยโลกระบุว่า การขาดกิจกรรมที่ใช้ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวออกกำลังไม่เพียงพอ คือสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 4 ในหมู่ประชากรโลก ซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตราว 3.2 ล้านคนต่อปี

ที่มา : BBC https://www.bbc.com/thai/articles/cllg4rv94p7o