กลุ่มของ Clavelina ossipandae หรือ เพรียงหัวหอมทะเลโครงกระดูกแพนด้า อยู่ใต้ทะเลนอกเกาะคูเมะจิมะ ในจังหวัดโอกินาวา ญี่ปุ่น เมื่อ 1 พ.ย. 2021 (Diving Shop Plus Alpha/HANDOUT via

REUTERS)

ญี่ปุ่นอวดโฉมสัตว์สายพันธุ์ใหม่ ในชื่อเพรียงหัวหอมทะเลที่มีหน้าตาคล้ายกับแพนด้า ซึ่งผสมผสานความน่ารักและน่ากลัวไปในเวลาเดียวกัน

จะดีแค่ไหนหากคนพิการสามารถทำงานเหมือนคนปกติ ตัวอยู่ที่บ้านแต่สามารถบังคับหุ่นยนต์ (Avatar) ที่เปรียบเสมือนร่างกายทำงานแทนได้จากระยะไกล คงเป็นเหมือนภาพฝันที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ปัจจุบันเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

BETAGRO Ventures หน่วยงานด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จในการร่วมลงทุนส่งเสริมการพัฒนาโปรตีนทางเลือก ด้วยนวัตกรรม “Mycelium-based” กับ “Infinite Roots” บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารชั้นนำของยุโรป โดยการร่วมลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นระดมทุนในธุรกิจพัฒนา Mycelium-based ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ภายใต้วงเงิน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Dr. Hans Riegel Holding (บริษัทแม่ Haribo), European Innovation Council (EIC) Fund, REWE Group (ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของเยอรมันนี) พร้อมนักลงทุนเดิมที่ร่วมลงทุนในโปรเจคนี้

โครงการ Chevron Enjoy Science ฉายภาพความสำเร็จ 8 ปี ขับเคลื่อน “สะเต็มศึกษา” บนก้าวที่แตกต่าง พัฒนา “STEM Professional Academy - STEM Career Academies - Picture Books” เครื่องมือสำคัญ มุ่งตอบโจทย์ความท้าทายหลากหลายมิติ เชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สั่งสมบทเรียนขยายผลสู่โมเดลระดับประเทศและภูมิภาค นำพาโลกก้าวหน้าอย่างยั่งยืน