เผย Young Smart Farmer มีมากที่สุดที่ จ.เชียงราย เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่โอโซนฟาร์ม อ.แม่จัน ประกาศเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาช่วยกันพลิกโฉมการทำเกษตรไทยแบบแม่นยำ หวังผลได้ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน SMC OPEN HOUSE เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าการดำเนินงานและบริการของ SMC ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ถึงทางเลือก ทางรอด ประสบการณ์การปรับตัวสู่ Industry 4.0 กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานจำลองเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานจากนักวิจัย พันธมิตรและเครือข่ายสมาชิกของ ศูนย์ฯ มาร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากทั้งสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอีในการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี บริการ ไปจนถึงโซลูชันการดูแลสุขภาพแบบครบวง โดยหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษา “ภาวะเบาหวาน” เนื่องจากเป็นภาวะที่ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ - หลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ฯลฯ ซึ่งองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้กำหนดให้ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก" (World Diabetes Day)” เพื่อให้องค์กรสาธารสุขทั่วโลกเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ

FILE - Visitors look at giant replica bottles of COVID-19 vaccine produced by Sinopharm subsidiary CNBG using mRNA technologies at the China International Fair for Trade in Services in Beijing, China, Sept. 5, 2021.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุในวันจันทร์ว่า ได้ปรับปรุงรายชื่อเชื้อโรคชุดใหม่ที่ต้อง "จับตามองอย่างใกล้ชิด" เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง