เวียตเจ็ทไทยแลนด์ นำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำเจ้าแรกในภูมิภาค สานต่อภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นพันธกิจหลักภายใต้กองทุนฟลายกรีน (Fly Green Fund) ของสายการบินฯ

สำนักข่าวต่างประเทศ MENAFN รายงานความเป็นจริงอันเลวร้ายจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมในเมืองอัครา ประเทศอินเดีย ซึ่งทำให้หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง “ทัชมาฮาล” เปลี่ยนแปลงเร็ว

นวัตกรรมใหม่จาก สทน. นำไคโตซานมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีรังสี เป็น “ไบโออิเล็คทริคกลู” กาวนำไฟฟ้าผลิตที่ผลิตจากพอลลิเมอร์ธรรมชาติ ใช้ทดแทนกาวนำไฟฟ้าในท้องตลาดอย่างอีพ็อกซีเรซิน (Epoxy resin) คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที่ประกวดนานาชาติ The 17th International Invention and Innovation Show (INTARG 2024) ณ เมืองคาโตไวซ์ ประเทศโปแลนด์

BBGI พร้อมพันธมิตร ได้แก่ SCGC และ QTC ประกาศความสำเร็จอีกขั้นของความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Innovation ใน “โครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Based Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์ม” โดยได้ทดลองใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าจริง ได้ผลตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมส่งมอบให้ลูกค้านำร่องเป็นครั้งแรกที่ จ. ระยอง เตรียมต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่นโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Based Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์มทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและช่วยระบายความร้อนภายในหม้อแปลงไฟฟ้า