ฟอร์ด ประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association - PDA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency - NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมตัดสินผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน (Fighting Climate Change with Innovation for a Better World Challenge) ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษาจำนวน 18 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท

Anxiety-Mindfulness

ในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มป่วยด้วยภาวะความวิตกกังวลมากขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหนทางการรักษาและบำบัดทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ยารักษา ล่าสุด ทีมวิจัยอเมริกันเผยการค้นพบว่าการเจริญสติอาจช่วยบำบัดภาวะนี้ได้ใกล้เคียงกับการใช้ยารักษา

Philippines US Military Drone - ScanEagle

ความนิยมในการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาและนำเทคโนโลยีต่อต้านโดรนมาช่วยแก้ปัญหานี้บ้างแล้ว

สตาร์ตอัปโปรตุเกสโปรตุเกสได้โชว์ผลงาน ระบบโซลาร์เซลล์ติดตามตำแหน่งแสงแดดตลอดวัน ในชื่อ “โพรเทฟส์” (PROTEVS) เป็นแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งแบบลอยน้ำ พัฒนาโดยบริษัท โซลาร์อิสโฟลท (SolarisFloat) จากประเทศโปรตุเกส โซลาร์เซลล์ระบบใหม่นี้ เป็นระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่เคลื่อนตัวตามแสงแดดเองได้ เนื่องจากในธรรมชาติ แสงแดดที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเปลี่ยนตำแหน่งตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ระบบนี้จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า