ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 600 ราย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ “คนเหนือ... กับการรับรู้แผนสู้ฝุ่น ปี 2567” เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความรุนแรง และการรับรู้ต่อมาตรการแก้ไขปัญหา รวมถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ของประชาชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

การวิจัยครั้งใหม่อาจช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดผู้หญิงจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมากกว่าผู้ชาย? 

โรคแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเมื่อการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายหรือระบบภูมิคุ้มกัน โจมตีเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วานนี้ (14 มีนาคม 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับ Mr.Chihito Kusabiraki CEO จากบริษัท Weathernews Inc. ประเทศญี่ปุ่น ในการเปิดใช้ระบบ AI Nowcast สำหรับการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ วรสินวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ร่วมหารือ ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

สำนักงานปลัด อว. ร่วมกับ ม.บูรพา และ 9 เครือข่ายบริหารการวิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ