“ดร.ธรณ์” โพสต์เรียกร้อง ควรถึงเวลาแล้วที่ร้านกาแฟที่หวังดีต่อโลก จะกลับมาอนุญาตให้คนไทยนำแก้วมาใช้เองได้อีกครั้ง หวั่นผลของการรณรงค์ขยะพลาสติกแทบสูญหาย ชี้อาจส่งผลต่อโรดแมปของกระทรวงทรัพยากรฯ

     ในประเทศอินเดียวมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นมากถึง 25,000 ตัน ต่อวัน แต่มีเพียง 14,000 ตันที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ ในเมื่อการขยับตัวแค่ครั้งเดียวของ ‘Garbage Café’ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองได้ถึง 3 อย่างในเวลาเดียว ทั้งเรื่อง ‘คนยากไร้’ ‘การจัดการขยะ’ และ ‘การปรับปรุงถนน’

     นักวิจัยในสหรัฐฯ ฝังสัญญาณไฟฟ้าสร้างกลิ่นในสมองหนู จำลองสถานการณ์แม้ไม่มีกลิ่นนั้นอยู่ เพื่อหาคำตอบว่าสมองแยกกลิ่นได้อย่างไร

     นักวิจัยในจีนพบไข้หวัดหมู (swine flu ) ชนิดใหม่แพร่ในจีน มีศักยภาพแพร่สู่คน และก่อโรคระบาดใหญ่ได้