Fasting หรือ การจำกัดเวลารับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมของคนโบราณที่กลายมาเป็นเทรนด์การลดน้ำหนักล่าสุดในอเมริกาอีกด้วย

Scientific American เผย (22 ม.ค.) บทความของคณะนักวิจัยจีน ไห่โถว กั่ว และกวงซิง โหลว, โซว เจียง เกา (Haitao Guo, Guangxiang "George" Luo, Shou-Jiang Gao)

กูเกิล (Google) เปิดตัวโครงการพิเศษในชื่อเอ็นเวลโลป (Envelope)

วช.ประสบความสำเร็จโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ พบวิธีใหม่คัดกรองผู้ป่วยด้วยการตรวจปัสสาวะ ขยับใกล้เป้าหมายกำจัดโรคให้หมดใน 5 ปี