“เครื่องเอกซเรย์” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ ในการเป็นเครื่องมือช่วยวินิจฉัยภายในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ได้ทำการรักษาอย่างถูกวิธี แต่เนื่องจากมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งไม่มีเครื่องเอกซเรย์สำหรับไว้ใช้งาน ผู้ป่วยต้องเสียเวลาเดินทางมารักษา และเป็นภาระหนักของคนไข้ที่อยู่ห่างไกล

“สมคิด” เรียกอธิการบดีทั่วประเทศ รับมือดิสรัปชัน ผุด “สกิลแมปปิง” ตอบโจทย์แรงงานในระบบ คนที่ต้องการเปลี่ยนงาน สู่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อว. ดึง 10 บริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมปรับปรุงและพัฒนาทักษะ การเพิ่มทักษะ และสร้างทักษะใหม่

แต่ละปีมีประชากรหลายหมื่นคนทั่วแอฟริกาที่ต้องเสียชีวิต หรือมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาปลอม ดังนั้น Franck Verzefé เภสัชกรชาวแคเมอรูนจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบว่ายานั้นๆ เป็นยาปลอมหรือยาจริง

แต่ละปีมีประชากรหลายหมื่นคนทั่วแอฟริกาที่ต้องเสียชีวิต หรือมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาปลอม ดังนั้น Franck Verzefé เภสัชกรชาวแคเมอรูนจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบว่ายานั้นๆ เป็นยาปลอมหรือยาจริง