แก้ปัญหาการขับถ่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนัก ที่คนไทยป่วยมากเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งเต้านม และ มะเร็งตับและท่อน้ำดี ผลงานคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) มีคุณสมบัติ เก็บกลิ่น กันการรั่วซึม สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้มากถึง 24 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ลดมูลค่าการนำเข้าได้ถึง 540 ล้านบาท นำไปทดลองกับคนป่วยทั่วประเทศทั้งหมด 322 โรงพยาบาลแล้ว

ตะเกียบชีวภาพ หรือ "ตะเกียบกินได้" คิดค้นโดยนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ลาดกระบัง มีการพัฒนาต่อยอดจากช่วงแรกที่เคยมีบรรจุภัณฑ์เป็นห่อพลาสติก ล่าสุดเปลี่ยนมาใช้ซองทำด้วยกระดาษแทน เพื่อตอกย้ำถึงนวัตกรรมที่ช่วยลดการสร้างขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

Jamison Gove นักสมุทรศาสตร์วิทยาแห่งสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาเเละชั้นบรรยากาศโลกเเห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) กล่าวว่า ในปี 2015 ฮาวายเจอกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” เรียกประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 76 จังหวัดทำแผนพัฒนาสู่ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ทั้งพืชสัตว์เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน เช่น ข้าว ยาง มัน ปาล์ม และ ยุคใหม่ เช่น ไผ่ กัญชง จิ้งหรีด นำเทคโนโลยีล้ำสมัย มาใช้พร้อมวิจัยเพื่อความแม่นยำก่อน-หลังเก็บเกี่ยว ลั่นเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ต้องไม่มีของเหลือทิ้ง ทุ่ม 500 ล้านนำนักศึกษาลงไปช่วยเกษตรกรตัวจริง