เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) โพสต์ชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมขบวนแสดงพลังไปกับตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร

ปัญหา “สารตกค้างในผักและผลไม้” เป็นภัยใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสารเคมีที่รู้จักกันในนามของ “ยาฆ่าแมลง” และ “ยาฆ่าหญ้า”

นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันสองคน และนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษหนึ่งคน ร่วมคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี ค.ศ. 2019 จากผลงานการค้นพบ "การปรับตัวของเซลล์ต่าง ๆ ต่ออ็อกซิเจนที่มีอยู่"

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานวิจัยในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติอันโดดเด่นที่ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2562