นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า ภาวการณ์ละลายของหิมะบนยอดเขาหิมาลัย ส่งผลให้ปรากฏการณ์ “เมือกเขียว” ในทะเลอาหรับขยายตัวอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารในทะเลได้

     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี อว. ชี้สถานการณ์โควิด-19 สะท้อนภาพชัดเจน 'อาหารจะขาดแคลนทั่วโลก' Supply Chain จะเปลี่ยนไป แจง 75% ในจีนจะกลับถิ่นและบางรายจะไหลเข้าไทย ขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งการเป็น 'ครัวโลก' และการแพทย์ชั้นเยี่ยม เร่งวิจัยและขับเคลื่อน 4 มิติ ตาม 'BCG Model' สร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะมิติทางการแพทย์ ที่บรรดา 22 คณะแพทยศาสตร์ และ 65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัด อว.ผนึกกำลังถอดรหัสและผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าสู่อุตสาหกรรมได้!

    อว. เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘สร้างคน สร้างงาน’ ดึงมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนร่วมเสริม-เพิ่ม-พัฒนาทักษะ จัดหลักสูตรเร่งรัดรองรับอาชีพใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 สนับสนุนส่วนลดค่าเรียนให้อีก 90% พร้อมเปิดพื้นที่หางานกว่า 10,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในอีอีซี และสตาร์ทอัพ

     วว.เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 70 อัตรา สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน สู้วิกฤตโควิด-19