เมื่อวันที่ 22 เม. ย. สำนักข่าวซินหัว รายงานจาก เยรูซาเล็ม ระบุว่า นักวิจัยซาวอิสราเอลได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเปลี่ยน น้ำประปาให้กลายเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการต่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมหาวิทยาลัยเบนกูเรียน (BGU) ทางตอนใต้ของอิสราเอล

สวนสัตว์ในฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้ชุมชน จับค้างคาวในสวนสัตว์มาตรวจหาเชื้อโควิด-19

จากนี้ไปการติดตามความคืบหน้าในการลดปริมาณขยะพลาสติก จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เมื่อนานาประเทศทั่วโลกตื่นตัวในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ตามรายงานของ www.worldpoliticsreview.com ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การทำสงครามกับขยะพลาสติก

     ไทยเตรียมเข้าร่วมทดสอบ “วัคซีนโควิด” กับจีน คาด 3-4 เดือน นำเข้ามาทดลองวัดประสิทธิภาพได้ พร้อมเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับถ่ายทอดเทคโนโลยี หากจีนพัฒนาวัคซีนสำเร็จ หรือหากต้องบรรจุวัคซีนเอง