นักวิจัยม.นเรศวรแนะใช้การตรวจหาสารพันธุ์กรรมไวรัสโคโรนาในน้ำโสโครกโดยใช้ประชากรตัวอย่าง ด้วยวิธีการตรวจเช่นเดียวกับในคน จะช่วยให้เปิดเมืองได้เร็วขึ้น พร้อมเรียกร้องให้หยุดฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ชั่วคราวในช่วงวิกฤตโควิด หลังพบตะกอนตะกั่วที่ดูดขึ้นมาฟุ้งกระจาย ทำให้น้ำขุ่นและมีสารตกค้างในน้ำเกินค่ามาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก ออกมาเตือนว่ายังไม่มีหลักฐานการวิจัยมาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการตรวจหาระดับแอนตีบอดี้ในร่างกายจะช่วยยืนยันว่ามีภูมิต้านทานโควิด-19 ที่ได้ผลในอนาคต ตามรายงานของ CNBC

     คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ชี้แจงกรณีทดสอบเจลแอลกอฮอล์อย่างง่ายด้วยด่างทับทิม

ช่วงนี้เราเริ่มหาซื้อ “เจลล้างมือ” ได้ง่ายขึ้น แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่า แอลกอฮอล์เจลที่ซื้อมานั้น ใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตราย วันนี้เรามีวิธีทดสอบง่ายๆ ด้วยเครื่องปรุงและวัสดุในครัว ไม่ต้องส่งตัวอย่างเข้าทดสอบในห้องแล็บ