ยานอวกาศญี่ปุ่นเดินหน้าระเบิดผิวดาวเคราะห์น้อย “ริวกุ”

ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก.วิทย์ฯ เรื่อง “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร” เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงบวิจัยและนวัตกรรม ชี้ไม่กระทบมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานขึ้นกับสังกัดเดิม

มหกรรมงานวิจัยฯ ปูทางสร้างความพร้อมให้คนไทยรู้จักกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่จัดตั้งใหม่ตามนโยบายปฏิรูปองค์กรวิจัย ย้ำความสำคัญ “วิจัยนวัตกรรม” เครื่องมือใหม่ยกระดับสู่ประเทศชั้นนำของโลก

วช.ร่วมกับ มก. เปิดตัวโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ตั้งเป้าบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะลอยน้ำ ขยะตกค้างและสารพิษจากขยะด้วยนวัตกรรม พร้อมดึง "อเล็กซ์ เรนเดล" ตัวแทนคนรุ่นใหม่เป็นแอมบาสเดอร์ของโครงการ