นำเสนอ 4 แผนจัดการปัญหาวิกฤตขยะ แก่นายกรัฐมนตรี ในงาน “SD Symposium 2019”

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (25 ส.ค.) จีนเริ่มใช้อุปกรณ์ตรวจจับยาเสพติดชนิดใหม่ ขนาดเล็กพกพาง่าย สามารถตรวจจับยาเสพติดได้ 40 ชนิดใน 3 วินาที

อพวช. ร่วมด้วย ม.มหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ค้นพบ “มดอาจารย์รวิน” มดชนิดใหม่ของโลก ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ล่าสุด เพจคุณหนุ่ม สรรเสริญ เรืองฤทธิ์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ว่า