องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซ่า ปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเพื่อเป็น 1 ใน 12 นักบินอวกาศชุดใหม่ที่จะรับหน้าที่สำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาสูงสุดในรอบ 3 ปี

     การตรวจน้ำเสีย อาจใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเจอไวรัสในพื้นที่

การใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน บางคนจ้องหน้าจอจนเกิดความเจ็บป่วย หลายองค์กรพยายามออกมาสร้างแรงกระเพื่อม เพื่อให้สังคมตระหนักถึงภัยของการ “เสพติดดิจิตอล”

สุดแปลกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยจาก 3 มหาวิทยาลัย รวมตัวทำงานวิจัยคาดการณ์แนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนสถานะสสารในระดับควอนตัม