เอสซีจีชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ปลดล็อกขยะล้นโลก ร่วมพลังพันธมิตร แปลงขยะเพื่อสร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่า

คบเด็กสร้างบ้าน

Biomitech สตาร์ทอัพเม็กซิโก เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีฟอกอากาศ ชื่อ Biourban 2.0 ทำหน้าที่เหมือนต้นไม้ดูดซับมลพิษทางอากาศ ใช้ทดแทนต้นไม้จริงถึง 368 ต้น

“สุวิทย์” ย้ำมหกรรมวิทย์ คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เผยยอดชมวันละมากกว่าแสนคน