“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ประกาศให้ทุนวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาโควิด-19 ปลดล็อควิกฤติขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เน้นงานวิจัย 4 เรื่องเร่งด่วนหน้ากาก N95- ชุด PPE-เครื่องช่วยหายใจ-ระบบห้องปรับอากาศแรงดันลบ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 14 เมษายน นี้

   นักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหว ค้นพบว่าโลกอยู่ในภาวะที่สงบลง หลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ที่ยกระดับถึงขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกในขณะนี้

     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสช่วยเตือนว่าเราสัมผัสใบหน้าตัวเองกันบ่อยครั้งเกินไป หากลดพฤติกรรมนี้ลงก็จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้

     จากการติดตามข่าวพบว่าทุกวันมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรองรับผู้ป่วย รวมไปถึงห้องความดันลบตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก็มีจำนวนไม่เพียงพอ