รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม ในวารสาร Nature Medicine โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่มุ่งศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการชราภาพของมนุษย์ในระดับโมเลกุล พยายามหาคำตอบว่า ทำไมคนเราแต่ละคนจึงมีกระบวนการแก่ชราเร็วช้าไม่เท่ากัน?

เหตุต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณฝนตกน้อย จนเขื่อนใหญ่ๆ หลายแห่งกักเก็บน้ำไม่ได้ตามเป้า แต่นอกจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้ว ยังมี "แหล่งน้ำขนาดเล็ก" ที่จะช่วยเยียวยาการขาดแคลนน้ำได้

สำนักข่าวซินหวา สื่อทางการจีน รายงาน (16 ม.ค.) สถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพแห่งเหอเฝย สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้พัฒนาสารป้องกันที่สามารถลดผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชที่มีต่อพืชได้

สภาวิศวกร เสนอ 8 ทางออกรับมือฝุ่น PM 2.5 ลดมลพิษที่เกิดขึ้นในระยะยาว ชี้หากลดค่าฝุ่นเหลือ 25 มคก./ลบ.ม. จะลดอัตราตายก่อนวัยอันควรของคนไทย 18,000 คน และหากลดเหลือ 12 มคก./ลบ.ม. จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 15,000 คน