สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นักวิจัยในสหรัฐฯ ได้เริ่มการศึกษาว่ายาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีราคาถูกสองชนิด จะสามารถนำมาใช้ในการรักษาอาการจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่

จากการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดเตรียมกรอบงบประมาณ 250 ล้านบาท ในการจัดสรรทุนวิจัยใน 4 ประเด็นสำคัญเร่งด่วน ได้แก่

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ กับความเสื่อมถอยของสมองในกลุ่มคนวัยชรา

เอเอฟพี - งานวิจัยซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ เผยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ สามารถมีชีวิตอยู่รอดในอากาศได้นานหลายชั่วโมง และอาจติดบนพื้นผิวต่างๆ ได้นาน 3-4 วัน