แต่ละปีมีประชากรหลายหมื่นคนทั่วแอฟริกาที่ต้องเสียชีวิต หรือมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาปลอม ดังนั้น Franck Verzefé เภสัชกรชาวแคเมอรูนจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบว่ายานั้นๆ เป็นยาปลอมหรือยาจริง

แต่ละปีมีประชากรหลายหมื่นคนทั่วแอฟริกาที่ต้องเสียชีวิต หรือมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาปลอม ดังนั้น Franck Verzefé เภสัชกรชาวแคเมอรูนจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบว่ายานั้นๆ เป็นยาปลอมหรือยาจริง

"ดร.สุวิทย์"สั่งพัฒนา -เพิ่มทักษะแรงงาน38 ล้านคนรับมือเทคโนโลยีเปลี่ยน ดันงบวิจัยประเทศ 5 ปีข้างหน้า 2.8 แสนล้าน 80% มาจากเอกชนดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามคิดหาวิธีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มผลผลิตทางอาหาร เพื่อรองรับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทสตาร์ทอัพแนวใหม่ชื่อ Ynsect ได้คิดค้นวิธีทำการเกษตรแนวใหม่โดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มาช่วยในการเลี้ยงแมลงจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารของปลาและปศุสัตว์ต่าง ๆ