สัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจ หรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้ เพื่อที่ว่าเครื่องมือ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์ จะได้ถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19

      อว.ปรับแผนสู้โควิด -19 สั่ง สนช.ทุ่มงบ 50 ล้านบาทสร้างนวัตกรรมคุมการระบาด SafeT Watch พร้อมผลิตชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบรวดเร็ว จากเลือดของผู้ป่วย ทราบผลได้ภายใน 15 นาที ดีเดย์ใช้งานได้จริงก่อนสงกรานต์นี้ และเปิดตัว “YMID Portal” ใช้เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ทางเว็บไซต์ www.ymid.or.th

    อพวช. รับมือปิดชั่วคราว ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นส่งเสริมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ผ่าน โครงการ Science Delivery By NSM...

 อพวช.รับมือการระบาดโควิด-19 ปิดชั่วคราว ปรับกลยุทธ์เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้วิทย์ออนไลน์