เนคเทคปลื้มนักวิจัยในสังกัดรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติถึง 4 รางวัล โดย “เครื่องช่วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณสมอง” ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก

ITAP-สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเตาเผาเซรามิกระบบอัตโนมัติ วัดอุณหภูมิแม่นยำ แสดงผลได้ทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาและคุณภาพสินค้า สร้างศักยภาพการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเซรามิกไทย

วว.วิจัย “ถ่านหอม 3 in 1” ผลิตภัณฑ์จากโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. สร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดแรงจูงใจคัดแยกขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

หลายรัฐในอเมริกา ประกาศเตือนภัยภาวะหิมะกัด หรือ frostbite หลังจากอิทธิพลจากลมหมุนขั้วโลก หรือ Polar Vortex พาดผ่านหลายรัฐทางตอนกลางและตะวันออกของอเมริกา กระทบประชาชนราว 7 ใน 10 ของประเทศให้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาวจัดต่ำจุดเยือกแข็งไปทั้งสัปดาห์