กิจการต่างๆ ทั่วโลกเบนเข็มการปรับพฤติกรรมกรีนไปธีมของ Zero Waste ซึ่งเป็นแนวทางใกล้เคียงกันมากขึ้นก็จริง แต่การนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริง ยังก้าวต่อไปและมีความแตกต่างกันบนรูปแบบของการดูแลการปลอดขยะว่าเป็น Smart Zero Waste ด้วยหรือไม่

การวิจัยล่าสุดนี้นำโดยแคทธรีน่า แฮงเคอ (Katharina Henke) อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์น ในสวิสเซอร์เเลนด์ เเละผู้ก่อตั้งศูนย์เพื่อความคิดอ่าน การเรียนรู้ เเละความทรงจำ (Center for Cognition, Learning and Memory)

มหาวิทยาลัยฮีบรูในเยรูซาเล็มได้จัดแสดงเอกสารลายมือเขียนของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ซึ่งมีทั้งเอกสารการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัย และจดหมายที่เขียนถึงเรื่องส่วนตัว แต่มีเอกสารแผ่นหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างทฤษฎีรวมแรงในธรรมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว

"ดร.อดิสร เตือนตรานนท์" เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี