“สรนิต” ปลัด อว.ลงนามหนังสือแบ่งงานด้านวิทย์ ให้ 2 รองปลัด อว. ผู้ตรวชราชการ อว.ที่ปรึกษาฯ ในการปฏิบัติงาน มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด อว.ให้ "สัมพันธ์" ดูแลงานด้านอุดมศึกษา

อพวช.เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าโชว์ป่าเขตร้อนสมบูรณ์ที่สุดในโลก วันที่15 มิ.ย.นี้ พบสิ่งมีชีวิต 100 ตัว 50 สายพันธุ์

นักวิจัยจาก British Antarctic Survey กล่าวว่า นกเพนกวินจักรพรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของสายพันธุ์ในแถบขั้วโลกใต้กำลังสูญหายไป คำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับเพนกวินเหล่านั้น?

วว.ร่วมกับซีพี ออลล์   วิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา พร้อมศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกะเพราทางการแพทย์และเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ.