นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะรู้สึกร้อน หรือ รู้สึกหนาว เพราะถ้าคุณหนาวช่วยอบอุ่น หรือ ถ้าร้อนจะช่วยให้คุณรู้สึกเย็น

โดยปกติแล้วผู้ชายต้องการค่าพลังงานประมาณ 2,500 กิโลแคลอรีต่อวัน และราว 2,000 กิโลแคลอรีต่อวันสำหรับผู้หญิง สำหรับการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่การหายใจไปจนถึงการเคลื่อนไหว

นักวิจัย มจธ. พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนด้วยวัสดุฉลาด คว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมนี

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาสารตั้งต้นเภสัชรังสีจากสารประกอบโบรอนอินทรีย์ สำหรับใช้จับสัญญาณมะเร็งด้วยเครื่องเพทสแกน ชูจุดเด่นที่กระบวนการเตรียมสารใช้สภาวะที่ไม่รุนแรง ทำให้จำเพาะกับเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ และมีความคงตัว ก่อนต่อยอดงานวิจัยโดยเพิ่มสารเรืองแสง หวังเป็นไกด์นำทางแพทย์ผ่าตัดรักษามะเร็งได้แม่นยำยิ่งขึ้น และปูทางเภสัชรังสีพันธุ์ไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ