ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ประกาศอาคารสนง.สังกัดกทม.ทั้งหมด เป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 4 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่จำเป็นต้องนำมาใช้และจะทวีบทบาทในโลกอนาคต “นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง - พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือไบโอพลาสติก - นวัตกรรมเพื่อการจัดการไมโครพลาสติก - การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน”

รู้จักสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับ G - Green ปกคลุมด้วยป่าไม้สำคัญ 2 ชนิด ครอบคลุมเนื้อที่ 70% ของพื้นที่ มีเห็ด 94 ชนิด มีสัตว์ 486 ชนิด และ “ไก่ฟ้าพญาลอ” นกประจำชาติไทยเป็นจุดเด่น

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  บางเขน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  แถลงข่าวผลการดำเนินงานของวช.ประจำปี2562  พร้อมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรนิต    ศิลธรรม  ปลัดกระทรวง อว.เป็นประธานในพิธี