"ธนาคารขยะรีไซเคิล" โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี พัฒนาและดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของเพ็ทฟอร์ม และคุณครูที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยเพ็ทฟอร์มได้นำทีมพนักงานกว่า 30 คน ร่วมปรับปรุงพื้นที่อาคารเก็บของประจำโรงเรียนให้กลายเป็นธนาคารขยะรีไซเคิล คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้มาซ่อมแซมใหม่ และให้คำแนะนำฝึกอบรมแก่นักเรียน และครู ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกประเภท รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล และกรงสำหรับขยะแต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้โครงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงสินค้าแลกซื้อต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับเป็นการตอบแทนเมื่อนำขยะมาทิ้งอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ปากกา สมุด กระเป๋า หรือกล่องข้าว เป็นต้น เพื่อสร้างแรงสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยมีทีมงานติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องในขั้นต้นทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและประเมินปริมาณการแยกขยะ ซึ่งตัวอย่างข้อบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการคือปริมาณจำนวนขยะในชุมชนลดลง อัตราการส่งและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่เพิ่มขึ้น และปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนที่ลดลง รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นต้น

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า (ขวา) และ นายฟิลิปป์ เกลาเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต (ซ้าย) เปิดตัวรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% (EV Truck) เสริมทัพการขนส่งสินค้าด้วยพลังงานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ของเนสท์เล่ ประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

กลุ่มมิตรผล ยกระดับศักยภาพการผลิตเอทานอลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำโรงงานเอทานอล ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตเอทานอลเพื่อความยั่งยืนด้วยมาตรฐานระดับโลก Bonsucro EU-RED เป็นรายแรกของประเทศไทย ผ่านการต่อยอดจากมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืนระดับโลก โดย Bonsucro EU-RED เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งมั่นพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ อีกทั้งในอนาคต

“เครื่องปรับอากาศ” หรือที่เรียกสั้นกันว่า “แอร์” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้อย่างทันใจ อย่างเช่น ช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนมากๆ เครื่องปรับอากาศก็ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยอันดับต้นๆ ที่หลายคนเลือกใช้เพื่อดับความร้อนด้วยการสร้างอุณภูมิเย็นขึ้นมา จนทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปและสบายขึ้น