หนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วในแต่ละชุมชนหรือแต่ละพื้นที่ ก็คือการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำเสียในชุมชน มาทำการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อก่อโรคเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องและได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

แฟ้มภาพ: โลโก้กูเกิลและปัญญาประดิษฐ์ ถ่ายเมื่อ 4 พ.ค. 2023 (รอยเตอร์)

กูเกิล (Google) เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพ่นซอร์ส (open source) ที่ผู้พัฒนาภายนอกสามารถออกแบบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้เอง ตามหลังเมตา แพลตฟอร์มส (Meta Platforms) ที่เพิ่งเปิดตัวโมเดลคล้าย ๆ กันนี้ไป ตามรายงานของรอยเตอร์

แฟ้มภาพ - ภาพถ่ายเมื่อ 7 ม.ค. 2020 เชฟหุ่นยนต์เทน้ำสลัด ระหว่างการสาธิตการปรุงอาหารที่งาน CES tech show ในนครลาสเวกัส (เอพี)

บทบาทของหุ่นยนต์ในภาคธุรกิจเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ล่าสุดในสหรัฐฯ พัฒนาร้านอาหารที่ผนึกกำลังทั้งหุ่นยนต์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และขุมพลังของปัญญาประดิษฐ์ มาไว้ในร้านอาหารแห่งแรกของโลก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเสวนา เรื่อง “รู้ทันฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate – HTAPC) ร่วมกับ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Hub of Environmental Health) ภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร วช. 8