นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมบูรณะราชรถน้อยซึ่งเป็นรถในขบวนอัญเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถอดสูตรกระจกเกรียบโบราณแล้วผลิตขึ้นใหม่ เพื่อส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปบูรณะซ่อมแซม ก่อนนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพแห่งความตื่นตาตื่นใจที่คนไทยต้องร่วมกันอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - Mu Ko Ang Thong National park เผยภาพการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติของวาฬบรูด้าแห่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาชมด้วยตาตนเองซึ่งยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหญ่ที่สุดในโลกของอินเดีย

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอินเดียตั้งสินใจสร้างบริเวณที่ราบลานเกลือในรัฐคุชราต และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำหนดแล้วเสร็จภายในสามปีนับจากนี้

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้ MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ย้ำจุดยืนส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro Science) สร้างความแข็งแกร่งและเครือข่ายบุคลากรคุณภาพเพื่อวางรากฐานให้กับประเทศไทยก่อนต่อยอดสู่นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการสนับสนุนกิจกรรม Brain Hackathon พร้อมเผย RISC เป็นศูนย์วิจัยเอกชนรายแรกที่เล็งเห็นศักยภาพของผลงานเยาวชนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันมาต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริง โดยอาจจะนำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโดย MQDC ในอนาคต