คนไทยนอกจากจะต้องรับมือกับอากาศร้อนชื้น ยังต้องเจอกับกับแมลงต่างๆ ที่เข้ามาในบ้านของเราโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะ 'ยุงลาย' ซึ่งเติบโตในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยได้ดี และมักจะสร้างความรำคาญให้แก่เราด้วยการกัดตามร่างกาย ทำให้เกิดตุ่มแดงคัน อาการแพ้ หรือแผลเป็น แถมยังทำให้เรามีโอกาสเป็น 'โรคไข้เลือดออก' ซึ่งทำให้เรามีไข้สูง และอาจมีอาการรุนแรงจนอันตรายถึงชีวิต โดยกรมควบคุมโรคเผย ปี 2566 มีตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกสูงถึง 156,079 ราย และเสียชีวิต 175 ราย ! วันนี้ นพ.บารมี พงษ์ลิขิตมงคล แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ศูนย์อายุรกรรม รพ.วิมุต จะมาเล่าถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออก พร้อมแนะนำวิธีป้องกันและรักษา เพื่อจะได้รับมือกับโรคนี้ได้อย่างถูกวิธี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย และ Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คว้ารางวัลสุดยอด Grand Prize สุดปลื้มขึ้นรับรางวัลจากงาน IPITEx 2024 งานนี้นักวิจัยจากนานาชาติที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชมประเทศไทย จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สร้างโอกาสทางการตลาด สู่การเรียนรู้นวัตกรรม สร้างเครือข่ายนักประดิษฐ์นานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช เรียน 6 ปีได้รับ 2 ปริญญา ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่นิสิตจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ในระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

ผลสำรวจกสิกรไทยพบ ตรุษจีน ปี2567 คนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ท่ามกลางการจับจ่ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คาดการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ อาจเติบโตราว 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน