ไม่กี่ปีมานี้ “ทิชชู่เปียก” เป็นอีกไอเทมติดกระเป๋า ประจำบ้าน คนหันมานิยมใช้เพิ่มขึ้น เหตุเพราะสะดวกต่อการหยิบใช้งาน “แถมใช้ง่ายทิ้งง่าย” ทว่าก่อปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกไม่น้อยกว่า “ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง” เมื่อมันกลายเป็นขยะถูกทิ้งผิดที่ผิดทาง

“เอนก” สั่งตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สั่งการมอบ ปส. ตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทุกจุด ทั้งดิน น้ำ อากาศ เตรียมพร้อมโรงเรียนแพทย์ติดตามและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

นับตั้งแต่มีการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล ที่ตั้งอยู่ประเทศยูเครน การรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ อีกทั้งในช่วงนี้ที่ประเทศไทยได้มีข่าวการหายไปของ ซีเซียม-137 หนึ่งในกัมมันตรังสี แต่ได้มีการตรวจพบเจอแล้ว จากข่าวที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าในปัจจุบันกัมมันตรังสีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว

เป็นที่รู้กันว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้น โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 365 และในแต่ละวันก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ตามองศาและพื้นหลังของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า เหมือนอย่างเช่น วันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม ของทุกๆ ปี จะถูกเรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต” เป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน และในช่วงนี้ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะมีพื้นหลังเป็น “กลุ่มดาวปลาคู่” หรือ “กลุ่มดาวราศีมีน” กลุ่มดาวกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มดาว 12 จักรราศี