เข้าหน้าหนาวของทุกปี มลพิษทางอากาศจากฝุ่นขนาดเล็ก ชื่อว่า PM 2.5 มักส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรา แต่หลาย ๆ คนคงสงสัยว่า หน้ากากอนามัยที่เคยซื้อมาใช้ป้องกันโควิด-19 สามารถใช้กันฝุ่น PM 2.5 ได้หรือไม่?

“พลังงานลม” พลังงานธรรมชาติที่สะอาดไม่ก่ออันตรายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสามารถนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น ในปัจจุบันได้มีการนำเอาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานจากลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อต่อทดแทนการผลิตพลังงานจากฟอสซิล ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิทยาศาสตร์ของอีเอสเอระบุว่า ดาวเทียมที่เตรียมจะปล่อยขึ้นโคจรโลกในปี 2026 จะตรวจจับและแสดงให้เห็นถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์เตือนมาหลายครั้งแล้วถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่แต่ละประเทศให้คำมั่นจะทำเพื่อลดโลกร้อน กับความเป็นจริง ดังนั้น แม้ที่ประชุม COP28 จะบรรลุข้อตกลงในการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานทดแทน แต่เราจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่า ทุกประเทศจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ แล้วดาวเทียมจะเข้ามามีบทบาทในการติดตามการทำงานของแต่ละประเทศได้หรือไม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ จากกระบวนการหลอมแก้วและการแปรรูปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน