ภาพจาก ESA ที่สำนักข่าว AFP ได้รับเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2023 แสดงให้เห็นภาพกาแล็กซีในกระจุกกาแลกซีเพอร์เซอุส ซึ่งสามารถบันทึกได้โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศยูคลิด (ที่มา: AFP Photo/ESA/EUCLID/EUCLID CONSORTIUM/NASA)

นักดาราศาสตร์ในยุโรปเปิดเผยภาพชุดจากกล้องยูคลิดที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาความลับของสสารและพลังงานมืด (dark matter/dark energy) ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเชื่อกันว่า เป็นองค์ประกอบ 95% ของจักรวาล ตามรายงานของรอยเตอร์ในวันอังคาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรใหม่ สร้าง “นักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจ ผ่านหลักสูตรใหม่ล่าสุดแบบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ควบปริญญาโท ภายใต้ชื่อ MSB หรือ Master of Science in Business เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มพันธมิตรนักอนุรักษ์ทั่วโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ “กบ Dominica’s mountain chicken frog” ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง หลังจากการสำรวจครั้งใหม่พบว่ามีกบยักษ์เหลือเพียง 21 ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ในป่า และพวกมันกำลังสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วจากโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการถูกบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุว่า จำเป็นจะต้องเลื่อนการประกาศวันเริ่มต้นฤดูหนาวปี 2566 ของประเทศไทยออกไปจากเดิมราว 2 สัปดาห์ เพราะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ อากาศจะยังคงร้อนชื้นแบบฤดูฝนอยู่ แม้มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ปกคลุมลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็ตาม