การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในไข่ดิบโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง [US 5,612,076]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อคลื่นวิทยุความถี่สูงเคลื่อนที่ผ่านของเหลวที่ไข่ลอยอยู่ โมเลกุลของของเหลวจะสั่งสะเทือนทําให้เกิดความร้อนซึ่งสามารถใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้