ระบบการสกัดน้ำมันจากเปลือกส้ม [US 6,151,799]  Abstract    Fulltext

abstractระบบการสกัดน้ำมันจากเปลือกส้ม มีขั้นตอนตั้งแต่การนำเปลือกส้มเข้าเป็นกระบวนการ การอบและบดเปลือกส้มให้เหลวและเพื่อแยกเอาของเหลวไปสกัดน้ำมัน และนำกากไปอบแห้งเป็นอาหารสัตว์ ระบบนี้ออกแบบให้มีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการด้วย