หูฉลามเทียม [US 4,975,040]  Abstract    Fulltext

abstractหูฉลามเทียมทำจาก เจลาติน โซเดียมอัลจิเนต กาเลคโตแมนแนน กลูโดแมนแนน และคอนแจ็คแมนแนน รวมทั้งโปรตีน เช่น ไข่ขาว เคซีน หรือโปรตีนจากพืช โดยนำส่วนประกอบทั้งหมดผสมน้ำและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้พองตัว หลังจากนั้นทำให้ละลายด้วยความร้อน 30-80 องศาเซลเซียส และนำไปฉีดใส่ลงในสารละลายเกลือแคลเซียม เพื่อให้แข็งตัวเป็นเส้น