ระบบเฝ้าระวังสารพิษในอากาศด้วยเสียงผึ้ง [US 2007/0,224,914 A1]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อผึ้งได้รับสารพิษที่มีอยู่ในอากาศหรือติดพยาธิ์เสียงที่มันสร้างขึ้นจะเปลี่ยนไป ดังนั้นการบันทึกเสียงผึ้งในรังและนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบคลื่นเสียง จะช่วยให้สามารถเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารพิษได้ดีกว่าการสุ่มตรวจสารพิษในอากาศโดยตรง เพราะต้องตรวจหาในบริเวณกว้าง