วิธีลอกกระดาษตกแต่งออกจากผนัง [US 4,979,526]  Abstract    Fulltext

abstractวิธีลอกกระดาษตกแต่งออกจากผนัง คือ ทาน้ำยาที่มีลักษณะเป็นวุ้นอุ้มน้ำทับบนกระดาษ น้ำที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาจะซึมลงเนื้อกระดาษแต่ไม่ระเหยออกทางผิว เมื่อกระดาษเปียกชื้นกาวที่ยึดกระดาษติดกับผนังจะอ่อนตัว จึงลอกระดาษออกได้ง่าย