ตะแกรงใส่รองเท้าสำหรับคนเดินทาง [US 4,699,267]  Abstract    Fulltext

abstractตะแกรงใส่รองเท้านี้ทำเป็นโครงสี่เหลี่ยม มีแกนที่มีซี่สำหรับเสียบรองเท้าได้หลายคู่เชื่องติดกับโครงตามยาว