การรีไซเคิลคอนกรีต [US 7,258,737]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อนำขยะคอนกรีตไปเผาที่อุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส ความร้อนจะขจัดน้ำออก ทำให้โครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรทเจลเปลี่ยนไป และกรวดกับทราย (Aggregate) ขยายตัว คอนกรีตจึงแตกเป็นชิ้นเล็ก ทำให้สามารถแยกกรวดทรายและโลหะออกได้ เมื่อนำส่วนที่เหลือไปบดและเติมแคลเซียมออกไซด์ (CaO) แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 600-700 องศาเซลเซียส จะได้ผงซีเมนต์รีไซเคิล ซึ่งก่อนนำไปใช้ให้บดผสมกับยิปซั่ม