วิธีการสร้างบ้านลอยน้ำ [US 8,011,159]  Abstract    Fulltext

abstractบ้านลอยน้ำสร้างจากวัสดุที่ทำจากโฟม เช่น Expanded Poly-Styrene (EPS) แล้วเคลือบชั้นผิวด้วยวัสดุเสริมแรงจากเส้นใย เช่น ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น จึงทำให้บ้านสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้เมื่อเกิดน้ำท่วม และยังทนต่อการเกิดเชื้อราอีกด้วย