บ้านสำเร็จรูปทำจากยางรีไซเคิล [US 2012/0,102,861]  Abstract    Fulltext

abstractการสร้างบ้านสำเร็จรูปจากแผ่นกระดานที่ทำจากยางรีไซเคิล ซึ่งมีขนาดและรูปร่างเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างบ้านได้สะดวก โดยบ้านที่ทำจากยางรีไซเคิลนี้มีความแข็งแรง ทนต่อแรงลมและพายุได้อีกด้วย