ปากกาต้านจุลินทรีย์และทำความสะอาดมือ [US 2006/0,228,155]  Abstract    Fulltext

abstractปากกานี้เป็นอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดมือได้ โดยผู้ใช้งานปากกาสามารถกดปั๊มสเปรย์ให้สารต้านจุลินทรีย์ออกมาเพื่อทำความสะอาดมือ เหมาะสำหรับการใช้งานของบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ที่ต้องสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย และพนักงานบริการอาหาร