วันที่ 21 เมษายน นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากร่วมกับนักศึกษาระดับ ปวส.ผลิตโครงงานนวัตกรรม ประสบความสำเร็จในการผลิตปากกาวัดความสุกของทุเรียนอย่างง่ายที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลาง และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2561
นายจิตวัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาได้ช่วยกันผลิตปากกาวัดความสุกแล้ว 80 อันจากงานแฮนด์เมด แต่ยังไม่เปิดจำหน่ายทั่วไป เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส.อศ.) ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างนาน แต่ส่วนตัวจะไปเร่งรัดเพื่อขอจดสิทธิบัตรเพิ่มกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากดำเนินการเรียบร้อยจะตั้งราคาจำหน่ายชิ้นละ 3,900 บาท ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ และจะจำหน่ายล็อตใหญ่สำหรับผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น และ ยอมรับว่าหากมีการจำหน่ายแล้วอาจจะมีพ่อค้าก็อปปี้ชิ้นงานไปขายต่อในราคาที่ถูกลง เพราะกลไกภายในไม่ซับซ้อน
“สำหรับชิ้นงานที่ผลิตบางส่วนได้มอบเป็นที่ระลึกให้กับพระพยอม วัดสวนแก้ว ผู้บริหาร สอศ. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันมีสื่อในประเทศจีนและประเทศมาเลเซียได้นำผลงานที่สื่อมวลชนไทยนำเสนอไปเผยแพร่ ซึ่งยอมรับว่าชิ้นงานได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่มีการผลิตลอกเลียนแบบ
สำหรับการใช้งานของเครื่องวัดคล้ายเข็มฉีดยาเมื่อแทงเข็มลงไปในพูทุเรียนสามารถวัดผลได้ทันที โดยอุปกรณ์จะกำหนดสเกลของเนื้อทุเรียนไว้ 3 ระดับ สีแดงหมายถึงทุเรียนดิบ สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่าม และสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุก ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปสาธิตการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดอยู่ระหว่างการทำอุปกรณ์วัดความแก่ทุเรียนก่อนตัดไปจำหน่าย” นายจิตวัฒนา กล่าว

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้าน 21 เมษายน 2562  [https://www.technologychaoban.com/topnews/article_106387]