3 หน่วยงานกระทรวงวิทย์ MOU กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังวิจัยนิวเคลียร์-รังสีพัฒนาการแพทย์ไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในการวินิจฉัยและรักษาโรค พร้อมพัฒนาบุคลากรสู่ HR 4.0
วันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย กล่าวถึงเจตนารมณ์ของ ปส. ในการร่วมลงนามครั้งนี้ว่า ปส. ปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมากว่า 58 ปี ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปใช้สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค การพัฒนาบุคลากรก็มีความสำคัญ จำเป็นต้องให้มีความทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีดังกล่าว
“เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันที่มีความเป็นเลิศ และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ โดย ปส. พร้อมยืนหยัดกำกับดูแลความปลอดภัยไปพร้อมกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป”

ที่มา :  Manager online 29 เมษายน 2562 [https://mgronline.com/science/detail/9620000041460]