เปลี่ยนจากแจกขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็น “หยดน้ำดื่มได้” ทำให้ผู้มาร่วมวิ่งช่วยลดสร้างขยะขวดพลาสติกร่วมสองแสนขวด

งาน London Marathon 2019 (28 เมษายน ที่เพิ่งจบไป) มีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 41,000 คน ซึ่งในระหว่างวิ่งพอนักวิ่งกระหายน้ำจะได้รับหยดน้ำกินได้ แทนขวดน้ำพลาสติก ซึ่งทางผู้จัดงานคาดหวังจะลดขยะขวดพลาสติกที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมวิ่งในงานนี้กว่า 200,000 ขวด
หยดน้ำกินได้นี้ มีชื่อว่า Ooho (อูโฮ) เป็นบรรจุภัณฑ์ของเหลวรูปแบบใหม่ ที่สามารถกินได้ทั้งชิ้น ไม่สร้างขยะเลย ที่ผลิตโดยบริษัท Skipping Rocks Lab สตาร์ทอัพจากกรุงลอนดอน อังกฤษ ที่ตั้งใจลดและไม่สร้างขยะ
อูโฮ บรรจุน้ำดื่มลงในแผ่นเยื่อใสกินได้ ที่สกัดมาจากพืชและสาหร่าย มีความยึดหยุ่น กลิ้งไปมา บิดงอได้ ลักษณะคล้ายหยดน้ำ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์แผ่นเยื่อใสจะมีอายุอยู่ได้นานราว 4 - 6 สัปดาห์ และจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
นอกจากน้ำ บริษัทนี้ยังผลิต ซอส และน้ำผลไม้ในรูปแบบเดียวกันนี้อีกด้วย ใครเห็นแล้วก็อยากลองเพราะทำให้ผู้บริโภคมีส่วนช่วยลดการใช้พลาสติก
Skipping Rocks Lab ผู้พัฒนาเจ้าหยดน้ำอูโฮ ใช้เวลา 3 ปีในการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้ ตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองทุกคนทั่วไป เพื่อขจัดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก
ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบของผู้จัดงานต่อปัญหาขยะที่ตามมา หากไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง

ที่มา :  Manager online 29 เมษายน 2562 [https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000041356]